Friday, 28 February, 2020

Ne, klasët e pesta, vizituam një prej institucioneve më të rëndësishme të vendit – Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”.

Mësueset dhe prindërit vazhdimisht na flasin për rëndësinë e librit në jetën e secilit.
Krahas burimeve tjera të informacionit, libri konsiderohet ndër më të rëndësishmit.
Sot kujtuam dhe figurat më të njohura të historisë së pendës shqipe, duke i parë fotografitë e tyre në muret e këtij institucioni.
Arkitektura e objektit, fotografitë e varura, sallat e leximit dhe amfiteatri lanë gjurmë në kujtesën tonë dhe na motivuan që të vazhdojmë të kultivojmë dashurinë për librin.