Sunday, 7 June, 2020

Njoftim

Të nderuar prindër të nxënësve të Shkollës “Mileniumi i Tretë”

Në tabelën e mëposhtme e keni orarin e kthimit të nxënësve në shtëpi, për ditën e fundit të periudhës së parë, pra për datën 27.12.2019, kur edhe do të bëhet komunikimi i suksesit.

Orari