Sunday, 7 June, 2020

Sukseset e klubit “M3 Coders”

Nxënësit e ciklit 1-5 dhe atij 6-9 arritën që në raundin e parë në garën kombëtare të njohur si “Kosova Makers Leauge” të marrin maksimumin e pikëve . Ky sukses është arritur si rezultat i garës së brendshme që është zhvilluar në kuadër të shkollës.

Suksese për të gjithë nxënësit!