Sunday, 7 June, 2020

Në përkrahje të projektit EDI 3

Shkolla jopublike ” Mileniumi i Tretë” në përkrahje të projektit EDI 3 i financuar nga Agjencioni Austriak për Zhvillim, “Empowerment of Kosovo non-majority communities through Education, Dialogue and Involvement in decision-making processes – Phase 3″, dhuroi 200 pako për nder të festave të fundvitit.