Friday, 14 August, 2020

Klasa parafillore, realizoi një program modest si shenjë e arritjeve të rezultateve të mira gjatë kësaj periudhe

Prindërit ishin ata, që me pjesëmarrjen e tyre i’a shtuan madhështinë këtij programi.