Thursday, 13 August, 2020

Punime kreative për festat e fundvitit

Bashkëpunimi prind-edukatore, është me të vërtetë një partneritet i cili siguron një mekanizëm që edukatoret ta ftojnë dhe ta mbështesin pjesëmarrjen aktive të prindërve drejtë edukimit të fëmijëve.

Falenderojmë prindërit e klasës parafillore, Arlinda Duraku & Blerta Limaj për pjesëmarrjen në realizimin e aktiviteteve kreative.