Thursday, 13 August, 2020

VIZITË NË INSTITUCIONET KULTURORE

Në kuadër të lëndës” Shoqëria dhe mjedisi”, klasat e dyta vizituan dy nga institucionet më të rëndësishme të vendit tonë, Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “ Pjetër Bogdani” dhe Galerinë Kombëtare të Kosovës.
Falënderojmë znj.Brikena Mulliqi si prinde e klasës II/1, për mundësinë e realizimit të vizitës.