Thursday, 28 May, 2020

Aktivitete psikomotorike dhe lojëra rekreative

Këto aktivitete kanë për qëllim zhvillimin e konceptit të orientimit, mbajtjen e drejtpeshimit trupor dhe koordinimin sy-duar.  Aktivitete të llojit të tillë, do të jenë pjesë e përditshmërisë tonë, duke pasur parasysh rëndësinë e zhvillimit në apektin motorik te fëmijët e moshës parafillore.