Monday, 25 May, 2020

Matja e hapave përmes Microbitit

MicroStep ishte aplikacioni të cilin nxënësit e klasave të katarta e programuan dhe e testuan përmes Microbitit. Qëllimi i këtij projekti është matja e hapave gjatë ecjes apo vrapimit duke e shndërruar Microbitin si një matës të hapave.