Monday, 25 May, 2020

Prezantimi dhe diskutimi i koordinatave në lëndën e Astronomisë nga klasat e dymbëdhjeta