Saturday, 19 October, 2019

Prezantimi dhe diskutimi i koordinatave në lëndën e Astronomisë nga klasat e dymbëdhjeta