Saturday, 19 October, 2019

Gjatë orës së historisë, nxënësi i klasës së gjashtë Lurni Ejupi prezantoi punimin e tij me temë: Koha e gurit