Sunday, 31 May, 2020

Gjatë orës së historisë, nxënësi i klasës së gjashtë Lurni Ejupi prezantoi punimin e tij me temë: Koha e gurit