Tuesday, 26 January, 2021

Kontrolli shëndetësor vullnetar dhe i pakursyer

Duke pasur parasysh rëndësinë e shëndetit të nxënësve të shkollës sonë, menaxhmenti i shkollës përveç angazhimit të vazhdueshëm në fushën e infermierisë me infermieren e angazhuar nga shkolla, znj, Fexhrie Shehu, çdo vit organizon kontrollin sistematik të nxënësve, me qëllim të përcjelljes sa më të mirë të shëndetit të fëmijëve.

Kjo përkujdesje dhe këto këshilla lidhen me parimet e humanitetit, nga doktoresha e mjekësisë së përgjithshme znj. Selvie Kutllovci, e cila që pesë vjet bën kontrollin sistematik shëndetësor të nxënësve, që nga klasa e parë deri në klasën e dymbëdhjetë.

Prandaj, shkolla, prindërit dhe nxënësit i janë falënderues doktoreshës për përkushtimin, profesionalizimin dhe humanitetin e treguar.

20141119_105405 20141119_105559