Tuesday, 26 January, 2021

ORARI I MËSIMIT PËR 2 DHE 3 SHTATOR 2019

Të nderuar prindër,

Në tabelën e mëposhtme e gjeni orarin e mësimit për dy ditët e para të vitit të ri shkollor 2019/20.

Vërejtje:

  • Më 2.09.2019 nxënësit vijnë në shkollë me prindërit, ndërsa kthehen në shtëpi me transportin e shkollës.
  • Më 3.09.2019 nxënësit vijnë në shkollë dhe kthehen në shtëpi me transportin e shkollës.
  • Më 4.09.2019 mësimi vazhdon sipas orarit të zakonshëm.