Friday, 22 January, 2021

Letra Informative

Letra Informative – Prill 2015

Letra_informative_prill_2015

Ja numri i ri i Letrës informative. Në të do të mund të lexoni shumëçka rreth aktiviteteve në shkollën Mileniumi i Tretë për këta tre muajt e fundit: shkurt, mars dhe prill. Ju ftojmë ta lexoni! Redaksia     Read More »