Tuesday, 19 February, 2019

Ligjërata edukativo-psikologjike

Që nga java e kaluar në shkollën tonë kan filluar ligjëratat edukativo-psikologjike, me nxënësit e klasave I-V, me qëllim të informimit dhe këshillimit lidhur me higjienën personale, ndryshimet gjatë ritmeve të rritjes, identitetin personal dhe shoqërizimin.
Aktivitetet e realizuara me nxënës:

ps1 ps2 ps3 ps4 ps5 ps6