Thursday, 22 August, 2019

Vizitë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës

Fëmijët e grupit parafillor në bashkëpunim me prindin e klasës Lena Halimi, realizuan një vizitë në Aeroport. Përgjatë vizitës fëmijët kishin mundësi nga afër të shohin punën e cila realizohet aty si dhe të marrin informacione të reja për transportin ajror.