Sunday, 16 June, 2019

Motivimi i nxënësve, temë prezantimi e diskutimi në takimin e Departamentit të Shkencave

Motivimi i nxënëse, një temë që në vazhdimësi ka qenë në interesin tonë për çdo ditë e çdo orë mësimore. Ndonëse shpeshherë është hulumtuar rreth kësaj çështjeje, sot patëm rastin të dëgjojmë risi përmes prezantimit të znj. Arta Shala, mësimdhënëse e Biologjisë.