Wednesday, 20 March, 2019

Momente nga Java e Mësimit të Bazuar në Projekte – Cikli i ulët

20161024_104233 20161024_133901 20161024_134422 20161025_125228 20161025_131839 20161025_132628 20161025_132700 20161025_133210 20161025_133530 20161026_130915 20161026_134337 image-0-02-05-0bb4c2eb7597f9ce44a6bf2dfa7df99db6f5821ffa61b2c6b64f580e9e84e54a-V image-0-02-05-30bd258acf004c93634e35a919215a34799a7d8c23aff27b3e260df882e49368-V image-0-02-05-44f82fc1cfa26732e9b376e4d00c0123509eddecc7e25cd53e0d232ba9d7d558-V image-0-02-05-68c31ae774def8137a87fae421d4de85f6d657ee7a2685d7dfb066ef60750201-V image-0-02-05-a9698d30c9fa7085b8c10a12c8e04a312ba69ebd802f45a97e178e3bf4f14f00-V image-0-02-05-c788f91e9fcc137feb74ce431e47d18bf1a9f09ec59a4a342b6caf88e8838933-V image-0-02-05-e6e77cbd14d98fa715da062dead1b69c525fc5e1f3cf1dd467902152d2a2c27c-V image-0-02-05-e4312010bbb4e2fea9886ab4f03d1decdc964544679124ffbdc70d973e41a707-V IMG_3571 IMG_3590 IMG_5231 IMG_5238 IMG_5253 IMG_5260 IMG_5349 (1) IMG_5361 IMG_9417 IMG_9423 IMG_9437 IMG_9467