Thursday, 21 January, 2021

Administrata

 

Gëzim Hyseni
ghyseni@mileniumi3.net
Udhëheqes i Administratës
c
Nerxhivane Haziri Gjukaj
n.hazirigjukaj@mileniumi3.net
Psikologe
c
Rrezarta Xhaferi
rrezarta.xhaferi@mileniumi3.net
Koordinatore për mësim online
c
Rreze Tetrica Muhaxhiri
rreze.muhaxhiri@mileniumi3.net
Menaxhere për Marrëdhënie me Publikun dhe Organizim të Ngjarjeve
c
Florije Kurshumliu
fkurshumliu@mileniumi3.net
Asistente administrative
c
Merita Rexhaj
mrexhaj@mileniumi3.net
Asistente administrative
c
Ylber Makolli
ylber@mileniumi3.net
Menaxher i transportit dhe i stafit teknik
c
Teuta Krasniqi
teuta@mileniumi3.net
Bibliotekiste
c
Fexhrije Shehu
fexhrije@mileniumi3.net
Infermiere
c