Thursday, 4 June, 2020

“MicroWe” aplikacion për dërgimin e “Emoji”

Ishte ideja e Eldarit dhe Darisit që ta zhvillojnë aplikacionin MicroWe i cili mundëson dërgimin e “emoji” përmes radio valëve nga një microbit në microbitn tjetër.  Aplikacioni është zhvilluar në platformën mircrobit.org dhe i njëjti është testuar në Microbit.  Aplikacioni mundëson dërgimin e dhjetë emoji të ndryshëm varësisht prej veprimeve të cilat bëhen me microbit. Përgëzime për nxënësit Eldar dhe Daris Aliu për idenë e shkëlqyer.

Kjo ishte mënyra më e mirë për përfundimit e një viti shkollor në klubin “M3 CODERS”.