Thursday, 4 June, 2020

Orientimi përmes Microbitit

MicroOrient ishte aplikacioni të cilin nxënësit e klubit M3 Coders e programuan dhe e testuan përmes Microbitit. Qëllimi i këtij projekti është orientimi përmes busullës e cila gjendet në Microbit.