Friday, 15 November, 2019

Si të ushqehemi shëndetshëm dhe të kemi një trup të shëndoshë ?

Falenderojmë prindin znj. Venoza Topanica e cila  na është bashkangjitur gjatë aktivitetit me fëmijët e grupit parafillor, duke ndarë së  bashku me ne njohuri dhe mësime rreth ushqimeve të shëndetshme.

 

Si dhe në fund, shijuam disa nga frutat për të cilat mësuam vetitë dhe të mirat që na sjellin ato!