Monday, 14 October, 2019

Shkolla “Mileniumi i Tretë” pjesë e projektit “Shkollat e shekullit 21″ të British Council

Mësimdhënësit e Shkollës “Mileniumi i Tretë” u certifikuan nga British Council për përdorimin e Microbitëve, të cilët po i përdorin në klasat e tyre!
1BFDE386-C7E0-4D7E-90DF-BA2247FB7BD6