Thursday, 17 October, 2019

Vizitë në Kuvendin e Kosovës

Në kuadër të vizitave të parapara në lëndët Histori dhe Sociologji, nxënësit e kl.XII 2 vizituan Kuvendin e Kosovës ku u njohën nga afër me sistemin parlamentar të qeverisjes në Kosovë.
Shoqëruesi në sallën e Kuvendit të Kosovës i shpjegoi nxënësve, në mënyrë të hollësishme, rolin e parlamentin si bartës i pushtetit legjislativ.
Shpjegimi ngjalli kureshtje të madhe tek nxënësit dhe ata i drejtuan shpjeguesit shume pyetje interesante.