Monday, 14 October, 2019

Nxënësit e klasave të dhjeta dhe të njëmbëdhjeta arrijnë rezultatet të shkëlqyera në teste të ECDL-it

Nxënësit e klasave të dhjeta dhe të njëmbëdhjeta u testuan në modulin “Prezantimet” dhe “Bazat e Internetit”, duke arritur kështu rezultate të jashtëzakonshme me një kalueshmëri prej 97.37% dhe me mesatare 93.16%.

Shkolla “Mileniumi i Tretë”, përgëzon të gjithë nxënësit për përkushtimin e treguar.

ECDL_ft_rgb ecdl