Sunday, 7 June, 2020

Vizitë në institutin hidrometeorologjik

Klasat e pesta realizuan vizitën mujore në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. Në këtë vizitë nxënësit panë të gjitha pajisjet e institutit që përdoren për parashikimin e motit. Gjithashtu edhe meteorologu i institutit ishte i pranishëm dhe ua shpjegoi funksionin dhe përmbajtjen e secilës pajisje.

Në këtë vizitë nxënësit patën mundësinë që t’i shohin konkretisht disa nga pajisjet e parashikimit të motit, për të cilat ata kanë mësuar në shkollë.

IMG_5007 IMG_5010 IMG_5011 IMG_5013 IMG_5017 IMG_5019 IMG_5023 IMG_5028 IMG_5030 IMG_5041 IMG_5045