Monday, 25 May, 2020

Puna në laboratorin e kimisë me nxënësit e klasës së 10-të

Metodat e ndarjes së përzierjeve.

IMAG0124 IMAG0133 IMAG0140 IMAG0144