Monday, 14 October, 2019

Krosi Vjeshtor

Në kuadër të lëndës edukatë fizike dhe sportive, ditën e premte u zhvillua Krosi Vjeshtor për klasat VI-IX. Në garën nga klasat VI-VII fitues u shpallën:

Në kategorinë e meshkujve:

 1. Rrezar Rama
 2. Artin Mekaj
 3. Erjon Stanovci

Në kategorinë e femrave:

 1. Rija Deshishku
 2. Fiona Malazogu
 3. Ajola Dërmaku

Në garën nga klasat VIII-IX fitues u shpallën :

Në kategorinë e meshkujve:

 1. Dorjan Cuperjani
 2. Lum Skenderi
 3. Albert Uka

Në kategorinë e femrave:

 1. Sara Imeri
 2. Elena Qehaja

kro2 kro1