Wednesday, 25 November, 2020

Nxënësit aktiv në punime dore

 

 

Duke qepur, zhvillojmë aftësi të shkëlqyera motorike, rrisim besimin në aftësi, mësojmë se si të jemi të durueshëm, përdorim imagjinatën dhe kreativitetin
Nxënësit tanë në klasë dhe nga shtëpia, kanë dizajnuar, qepur dhe prezantuar produktet e tyre të mrekullueshme.

Add Watermark_2020_10_21_09_14_22 (2) Add Watermark_2020_10_21_09_14_22 (3) Add Watermark_2020_10_21_09_14_22 (4) Add Watermark_2020_10_21_09_14_22 (5) Add Watermark_2020_10_21_09_14_22 Add Watermark_2020_10_21_09_15_22 (2) Add Watermark_2020_10_21_09_15_22 (3) Add Watermark_2020_10_21_09_15_22 (4) Add Watermark_2020_10_21_09_15_22 (5) Add Watermark_2020_10_21_09_15_22 Add Watermark_2020_10_21_09_17_14 (2) Add Watermark_2020_10_21_09_17_14 (3) Add Watermark_2020_10_21_09_17_14 Add Watermark_2020_10_21_09_20_20