Thursday, 21 January, 2021

Siguria në Internet dhe krijimi i anketave elektronike

Një nga temat më të rëndësishme në ditët e sotme është “Siguria në Internet” për të cilën nxënësit e klasave të njëmbëdhjeta janë duke krijuar anketa elektronike. Qëllimi i kësaj ore mësimore është  krijimi i anketave elektronike dhe përdorimi i tyre në jetën e përditshme. 

Njëra prej anketave është realizuar nga nxënësi Genc Hasani dhe është paraqitur në linkun në vijim për të cilën ju ftojmë që ta plotësoni: https://forms.gle/gSgfaibLrvPpTrH38