Thursday, 3 December, 2020

Prezantim i projekteve nga klasat e nënta në lëdën e TIK-ut

“Teknikat klasike të enkriptimit” ishte tema për të cilën sot prezantuan nxënësit e klasave të nënta.  Projektet e realizuara nga nxënësit ishin shumë interesante të cilat tregojnë për të kaluar se si janë realizuar komunikimet e fshehta. Përveç prezantimeve janë realizuar edhe punime të ndryshme për ta bërë më të lehtë kuptimin e projekteve. Disa nga këto punime janë: pjata e Cezarit për kodin e Cezarit, shkopi skytale, letra e informimit për steganografinë me tekst dhe dritat sinjalizuese për kodin e Morsit.

Përgëzime për të gjithë nxënësit e klasave të nënta

Më shumë: www.mileniumi3.net