Thursday, 17 October, 2019

Kur kreativiteti shprehet përmes punës praktike

Në kuadër të projekteve në lëndën e Teknologjisë, nxënësit e klasave të shtata kanë ndërtuar objekte të ndryshme gjeometrike, dekore e deri tek aksesorët e ndryshëm. Qëllimi i këtyre projekteve ishte përdorimi i pipëzave të plastika të prodhuara nga materialet e njohura si PVC për konstruktimin e objekteve të ndryshme.