Sunday, 17 November, 2019

Aktivitete në natyrë

Aktivitetet më të pëlqyera nga fëmijët parafillor janë ato gjatë qëndrimit në natyrë. Lojërat nga më të ndryshmet ju ndihmojnë që të shohim botën nga një këndvështrim tjetër dhe gjithashtu nxisin imagjinatën dhe kreativitetin.