Sunday, 17 November, 2019

“MicroAlphabet” aplikacion për paraqitjen e shkronjave

MicroAlphabet ishte aplikacioni të cilin nxënësit e klasave të pesta në kuadër të klubit M3 Coders e programuan dhe e testuan përmes Microbitit. Qëllimi i këtij projekti është paraqitja e shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe apo cilido alfabet. Përgëzime për të gjithë nxënësit.