Sunday, 17 November, 2019

Vendet e punës si sfidë për klasat e dymbëdhjeta

Përmes detyrave të ndryshme nxënësit e klasave të dymbëdhjeta u sfiuduan në hulumtimin e vendeve të ndryshme të punës në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit.