Wednesday, 28 October, 2020

Daily Archives: October 15, 2020

“Mileniumi i Tretë” me teknologji të avancuar

Në shkollën “Mileniumi i Tretë” është mbajtur trajnimi i mësimdhënësve për përdorimin e tabelave të mençura/smartboards, të cilat janë vendosur në klasa për funksionim sa më të mirë dhe atraktiv të procesit mësimor. Tabelat përmirësojnë përvojën e të nxënit dhe u sigurojnë nxënësve njohuri të pasura mësimore duke projektuar elemente vizuale. Tashmë ato janë vënë në funksion të plotë dhe ... Read More »