Saturday, 23 January, 2021

Monthly Archives: October 2020

Nxënësit aktiv në punime dore

    Duke qepur, zhvillojmë aftësi të shkëlqyera motorike, rrisim besimin në aftësi, mësojmë se si të jemi të durueshëm, përdorim imagjinatën dhe kreativitetin Nxënësit tanë në klasë dhe nga shtëpia, kanë dizajnuar, qepur dhe prezantuar produktet e tyre të mrekullueshme. Read More »

“Mileniumi i Tretë” me teknologji të avancuar

Në shkollën “Mileniumi i Tretë” është mbajtur trajnimi i mësimdhënësve për përdorimin e tabelave të mençura/smartboards, të cilat janë vendosur në klasa për funksionim sa më të mirë dhe atraktiv të procesit mësimor. Tabelat përmirësojnë përvojën e të nxënit dhe u sigurojnë nxënësve njohuri të pasura mësimore duke projektuar elemente vizuale. Tashmë ato janë vënë në funksion të plotë dhe ... Read More »