Thursday, 4 June, 2020

Daily Archives: April 24, 2019

“TOKA NUK NA PËRKET NEVE, NE I PËRKASIM TOKËS”

23

“Mbrojtja e mjedisit” është tema bosht e Mësimit të Bazuar në Projekte, e cila po realizohet nga nxënësit e shkollës “Mileniumi i Tretë” në një mjedis të bukur të resorit “Tropikal” në Durrës. Arritja e kompetencave dhe e rezultateve përmes mësimit duke bërë krijon shkathtësi të shumta te fëmijët tanë. Vetëdijesimi për ruajtjen e mjedisit po bëhet në forma të ... Read More »