Monday, 25 May, 2020

Daily Archives: March 14, 2019

FALËNDERIM PËR KLINIKËN GJERMANE TË SYRIT

4

Sot ishte një ditë e veçantë për klasat e para. Prindi i shkollës tonë, Dr. Afrim Shabani mundësoi realizimin e vizitës në Klinikën Gjermane të Syrit. Të gjithë nxënësit patën rastin që të kryejnë nga një kontrollë rutinë nga doktor Afrim Shabani. Nxënësit morën edhe këshilla mjekësore se si duhet të kujdesen për sytë e tyre dhe për llojet e ... Read More »

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall KONKURS për plotësimin e vendit të lirë të punës në restorantin e shkollës Një kuzhinier/e restoranti me orar të plotë pune Një ndihmës –  kuzhinier/e restoranti me orar të plotë pune  Shënim:  Kandidatët për pozitën 1 duhet të kenë të paktën 3 vite përvojë ... Read More »