Friday, 15 November, 2019

Monthly Archives: March 2019

Ligjëratë për nder të Festës së Pavarësisë

4

T’i përgatisim nxënësit për sfidat e shekullit XXI e t’i udhëzojmë në rrugën e qytetarisë së përgjegjshme, ndër të tjerash, janë udhërrëfyesit tanë në punën tonë të përditshme profesionale. E si mund të rrisim qytetarë të përgjegjshëm nëse nuk i njohim me segmentet e shtetit?! – kjo ishte pyetja qe na orientoi drejt ftesës së z. Rrahman Rama (Gjeneral i ... Read More »

Ora e Matematikës me nxënësit e klasave V, u zhvillua në ambientet e kabinetit të Kimisë!

20190226_103956

Nxënësit patën rastin që të mësojnë të bëjnë matjen e gjatësisë, peshës dhe lëngjeve përmes metodave demonstruese. Problemet matematikore duken më të lehta nëse i vështrojmë nga afër dhe jemi pjesë e tyre. Nxënësit krijuan dhe zgjidhën vetë probleme matematikore, bënë  matje, krahasime të ndryshme, ndërlidhjen me fenomene natyrore dhe në fund erdhën në përfundim se matematika është shumë e ... Read More »