Monday, 14 October, 2019

Daily Archives: September 27, 2018

Aktivitete psikomotorike

9

Një zhvillim i suksesshëm i motorikës është kusht paraprak për pjesëmarrjen aktive të fëmijës në përditshmërinë shkollore. Duke e pasur parasysh rëndësinë e aspektit motorik, sot me nxënësit e klasës parafillore dhe nxënësit e klasës së parë u realizuan disa aktivitete psikomotorike të përzgjedhura nga psikologia e shkollës. Këto aktivitete kanë për qëllim zhvillimin e konceptit të orientimit, diferencimit, mbajtjen ... Read More »