Saturday, 23 January, 2021

Monthly Archives: January 2018

Pranimi i ngjashmërive dhe dallimeve

1-3

“Nuk ekzistojnë dy persona plotësisht të njëjtë, e as dy persona plotësisht të ndryshëm.” -Dallimet mes njerëzve e bëjnë botën më të pasur, interesante dhe ofrojnë mundësi për mësim, plotësim të ndërsjellë dhe zhvillim. -Prindi Lumnije Behrami – Aliu realizoi në klasën IV -2 aktivitete  në lidhje me temën “Pranimi i ngjashmërive dhe dallimeve”. Nxënësit ishin pjesë aktive e secilit ... Read More »

Prezantime projektesh për të pathyeshmin SKËNDERBE

5

Mënyrë mjaft efikase e të nxënit është edhe mësimi përmes projekteve. Në shkollën tonë kjo formë realizohet shpesh. Edhe sot, në kuadër të orëve të historisë, nxënësit e klasave të shtata, të ndarë në grupe, prezantuan projekte jashtëzakonisht të mira me temën bosht “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, hero kombëtar”. Nxënësit dëshmuan se janë organizuar mirë në grupe, duke përfituar secili dije e ... Read More »

Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, hero kombëtar i shqiptarëve

11

Sot ora e parë e mësimit në shkollën “Mileniumi i Tretë” si në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës iu kushtua figurës së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti –Skënderbeu, në shënjim të 550 vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar, me emrin e të cilit lidhet një epokë e tërë historike. Aktivitetet ishin të larmishme por më i spikaturi ... Read More »

Vizitë në ekspozitën “Lirinë e gjeta këtu”, hapur në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës

5

Në vijim të aktiviteteve kushtuar 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, heroit tonë kombëtar, nxënësit e klasave VI 1, VII 1 dhe VII 2  vizituan ekspozitën  “Lirinë e gjeta këtu”, hapur në  Bibliotekën Kombëtare të Kosovës dhe kushtuar këtij heroi. Nxënësit panë nga afër  libra, artikuj, citate dhe fotografi të përzgjedhura, pjesë e koleksionit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës ... Read More »