Sunday, 17 November, 2019

Daily Archives: October 17, 2017

Libri është i pavdekshëm

6

“Libri është i pavdekshëm”, janë fjalët e Z. Agim Gjakova- gjyshit të shokut tonë të klasës- Benit. Si një shkrimtar i rreth 30 veprave, ai me shumë entuziazëm vizitoi klasën V/1, ku foli për jetën, veprën e tij , për mënyrën se si shkruhen librat dhe rëndësinë e librit për jetën tonë. Ai foli edhe për vështirësitë jetësore që i ... Read More »