Wednesday, 15 July, 2020

Daily Archives: October 11, 2017

Të gatshëm për testin elektronik të maturës

v17

Pas vendimit të Ministrisë së Arsimit për pilotimin e testit të maturës në formë elektronike, shkolla jonë ka siguruar të gjtha pajisjet e nevojshme, bashkë me angazhimin profesional të mësimdhënësit të Informatikës dhe ka bërë të gjtha përgatitjet e mundshme për mbajtjen e testit elektronik të maturës. Pikërisht, sot është testuar ecuria e këtij procesi me klasat e  dymbëdhjeta, proces, ... Read More »