Thursday, 14 November, 2019

Daily Archives: May 25, 2017

KAMPIONËT E DIJES NË LËNDËT SHOQËRORE

6

Pas përfundimit të Javës së Gjuhës Shqipe,  në vazhdën e aktiviteteve të Departamentit të Shkencave Humane u mbajt edhe kuizi në lëndët Gjuhë shqipe, Edukatë qytetare, Histori dhe në Gjeografi për klasat VI – VIII. Nga dy nxënës përfaqësuan klasën, duke zhvilluar një garë të fortë për tri vendet e para. Përgjigjet e sakta kumtoheshin me entuziazëm e besim, saqë ... Read More »