Friday, 15 November, 2019

Daily Archives: May 17, 2017

Festa e Abetares në “Mileniumi i Tretë”

7

Kaloi pothuajse një vit nga fillimi i klasës së parë, ditës kur për herë të parë nxënësit  e klasave të para u ulën në bankat shkollore për t’u nisur në një rrugëtim të gjatë drejt dijes. Mësuan shkronja, numra, fjalë e fjali, të shkruajnë e të lexojnë për bukuri fjalët e tyre më të dashura dhe libra të ndryshëm. Festa ... Read More »

Grupi i dramës

1

Gjatë javës së projekteve, ne grupin e dramës, mësimdhënëset Hana Selmani dhe Mirlinda Ramadani së bashku me nxënësit kanë shtjelluar temat e diversitetit, ngacmimeve (bullying) dhe tolerancës. Janë mbajtur një sërë aktivitetesh në formë loje si dhe është përgaditur një dramë që lidhet pikërisht me temën. Drama “One” nga shkrimtarja Kathryn Otoshi, është një dramë e njohur  që trajton temat ... Read More »

Same differences

s6

Në shoqërinë tonë, ne jemi të rrethuar nga dallimert etnike, religjioze, kulturore, gjinore,  e shumë të tjera. Grupet etnokultuore – pakicat kombëtare, grupet religjioze, pakicat racore janë pjesë përbërëse e hapësirës mes individit dhe shoqërisë.  Këto grupe bëjnë përpjekje për pranim publik dhe simbolik, kërkojnë t’u pranohet se janë identitete të dalluara kulturore dhe entitete. Qëllimi i këtij projekti ishte ... Read More »