Friday, 15 November, 2019

Daily Archives: November 22, 2016

Aktivitete për zhvillimin e të menduarit logjik

IMG_9717

Të menduarit logjik ka një rëndësi të madhe për arritjen e zgjidhjes së situatave problemore në mësim. Në klasën III-1 prezent ishte psikologu Valdet Plakolli.  Z. Plakolli shpjegoi format se si arrihet deri të dhënia e zgjidhjes duke përdorur të menduarit logjik. Krahas kësaj, nxënësit u sfiduan me aktivitete logjike e kreative. Atyre iu ofrua mundësia që të japin zgjidhje ... Read More »