Thursday, 3 December, 2020

Monthly Archives: November 2014

Shkolla jonë mirëpriti delegacionin arsimor nga Afganistani e Kanadaja

Delegacioni_1

Sot, më 25 nëntor 2014, shkollën tonë e vizitoi një delegacion prej 25 mysafirëve nga Afganistani dhe Kanadaja. Vizitorët ishin mësimdhënës dhe udhëheqës të sektorëve të ndryshëm të arsimit në shtetet e tyre, prandaj edhe kishin shprehur dëshirën të shohin një shkollë model të mësimdhënies inovative në Kosovë. Znj. Afrore Lila, drejtoreshë e shkollës, e shoqëruar nga zv. drejtoresha dhe ... Read More »

Gjatë kësaj jave në shkollën tonë u mbajt Java e Mësimit të Bazuar në Projekte

MBP

Të gjithë nxënësit e shkollës që nga më të vegjlit e deri te maturantët ishin të përfshirë në tema të ndryshme. Gjatë tërë javës ata treguan interesim dhe me shumë dëshirë e të entuziazmuar realizuan kërkesat e mësimdhënësve. Disa duke hulumtuar, disa duke lexuar e shkruar, të tjerë duke vizatuar e disa të tjerë duke gëlqerosur e ngjyrosur edhe muret ... Read More »