Monday, 14 October, 2019

Punime të nxënësve

Reklamimi i bizneseve përmes rrjeteve sociale

social

Duke parë që tashmë rrjetet sociale luajnë një rol mjaftë të rëndësishëm, qoftë për përdorim personal apo edhe për reklamimin e bizneseve, në kuadër të lëndës së informatikës është zhvilluar projekti me emrin “Social Media”. Në këtë projekt të gjithë nxënësit kanë pasur si detyrë të mendojnë për hapjen e një biznesi dhe të zgjedhin dy deri në tri rrjete ... Read More »

Gazet dhe lëngjet në qetësi

Gazet dhe lëngjet në qetësi

Momente të punës në kabinetin e fizikës me metodën Qasje Fillestare në Eksperiment (QFE). Për katër orë rrjesht, në klasët e shtata është zhvilluar kategoria “ Gazet dhe lëngjet në qetësi”.                                         Nxënësit bënë Observime (vrojtime) dhe nxorën Hipotezat mbi dukurinë ... Read More »