Thursday, 4 June, 2020

Author Archives: Valmir Sadiku

Vlerësimi i nxënësve gjatë mësimit në distancë

p8

Sot, drejtoresha e shkollës, Afrore Lila realizoi për të gjithë mësimdhënësit e shkollës, trajnimin online me titull “Vlerësimi i nxënësve gjatë mësimit në distancë”. Është ky edhe një hap më tutje në kuadër të risive që aplikon shkolla “Mileniumi i Tretë” si promotore e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të stafit, madje edhe tash, në kohë pandemie. Vlerësimi i nxënësve, si ... Read More »